Obe

Bredband BRF

Obenetwork AB är den flexibla bredbandsleverantören med en stark lokal förankring och en nära dialog med kunden.
Vi levererar alltid 1000 Mbit/s till alla hushåll när vi ansluter en BRF.