Obe

Wholesale

Vårat fibernät täcker större delarna av Stockholm, från Södertälje i söder till Sollentuna i norr. I nätet kan vi leverera både aktiv IP-transport i form av MPLS eller VLAN men även passiv WDM.